Hur vi jobbar

Stödjande

Vi har ett medlemsforum och anordnar regelbundet aktiviteter för medlemmarna i nätverket, för gemenskap och stöd. Vi följer också med utsatta till polisförhör, sjukhus och myndigheter.

Informerande

Vi informerar allmänheten och yrkesverksamma om prostitution och vad målgruppen behöver. Vi erbjuder föreläsningar och skriver informativa texter i våra sociala medier där vi når runt 15 000 användare varje vecka.

Opinionsbildande

Vi träffar riksdagsledamöter, ministrar och skriver debattartiklar för att få igenom politiska åtgärder och förbättra situationen för personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering.

Har du fått ersättning för sexuella handlingar, eller blivit såld av någon annan? Hit kan du vända dig