Seksi bašo lejbe diso i keda isi tut seksi ja pale kerea diasve seksualikane buča hem del pe tuke diso bašo odova. Seksi šaj te ovel ko primer:

- Te sikave tut ki webbkamera

- Dikhibe džikas keda džiko onanirinela

- Ananiribe anglo džikaste

- Ovela tut seksi ja pale kerea diasave seksualikane buča džikasaja.

O lejbe buča šaj te oven ko primer love, te sove džikaste, te ove ingard/i/o, lejbe jek telefoni, šeja, cigare, alkoholi ja pale droge.

Pengar i en plånbok

Isi but soskipa keda džikas isi seksi bašo lejbe buča. Odova šaj te ovel bašo love… Odova šaj te ovel odoleske so manuš ulo hovavd/o/i ja pale zoraja čhivd/i/o. Ja pale odova šaj te ovel odoleske so manuš osetinela odova sar diso uzbudlivo hem hem kaj ovela manuš zorakerdo.

Ki Švedija nane zabranimo te biknel pe seksi, ama zabranimo i te kinel pe seksi.

Tut isi pravo bašo arakhibe (zaštita) hem pikodejbe

Mangea te del pe tuke arakhibe te šaj te menine tli situacija? Mangea te vakere džikasaja? I situacija šaj te ovel javerčhane okolenge so isi olen seksi bašo lejbe diso. Džikaske olendar i šukar ama javerenge šaj te ovel bilačhe hem šaj isi olen pherdo problemija. Sar te ovel te ovel tut isi pravo bašo pikodejbe so pasujnela tuke hem tle situacijake..

Tu so sian izložimo bašo nasilstvo isi tut pravo baši informacija, arakhibe (arakhibe) hem pikodejbe. Tuke šaj dela pe džiko te šaj te vakere. Te isi tut čhave tegani olende da isi pravo bašo pikodejbe.

En okänd kvinna står framför ett fönster med ansiktet dolt

   Tu šaj kontaktirineja akale organizacien bašo pomoč

   Tle komuna

   Tu šaj uvek te kontaktirine odole komuna kori so sian. Tu šaj kontaktirineja hem e ambolanta, ternengere ambolanta ja pale e policia.

   Policia

   Telefoni 114 14. Tej diso sigutno telefonirin ko 112.
   www.polisen.se

   BRIS 116 110

   Pikodejbaskoro telefoni tuke sar terno manuš. Tu šaj othe te čatine hem pe bičhale mail. Tu šaj te ove anonimno.
   www.bris.se

   1000 möjligheter

   Jek pikodejbaskoro čatibe ternenge kori so šaj te vakere sar haljoveja (osetineja) tut.
   http://1000mojligheter.se/

   Rädda barnen - Ikal e čhave pharipastar 0200-77 88 20

   Jek pikodejbaskoro telefoni tuke so sian terno hem nevo ki Švedija. Tu šaj te ove anonimno. Odola so odgovorinena ko telefoni džanena pherdo čhibja.
   www.rb.se/helpline

   Kvinnofridslinjen  - Džuvlengiri rahatibaskiri linija 020-50 50 50

   Jek telefoneskiri linija tuke so uljan daravdi ja doživindžan nasilstvo. Tu šaj telefonirineja othe dive rat. Tu šaj telefonirineja mada na džaneja i švedikani čhib. O telefoniribe odori i bilovengoro hem na dičhola ko telefoneskoro računi. Tu šaj ovea anonimno.
   www.kvinnofridslinjen.se

   Mikamottagningen Göteborg 020-32 73 28

   Akalengiri buti i te vakeren tuja, te den tut pikodejbe hem praktikano pomoč. Tuke so dindža pe disave buča bašo seksi ja pale te kerea tuke šteta sekseja - šaj te obratine tut ko Mikamottagningen. Tu šaj te ove anonimno.
   mikamottagningen@socialresurs.goteborg.se

   Mikamottagningen Stockholm 08-508 25 501

   Akalengiri buti i te vakeren tuja, te den tut pikodejbe hem praktikano pomoč. Tuke so dindža pe disave buča bašo seksi ja pale te kerea tuke šteta sekseja - šaj te obratine tut ko Mikamottagningen. Tu šaj te ove anonimno.
   http://www.stockholm.se/mikamottagningen

   KST Malmö 020-35 40 40

   Akalengiri buti i te vakeren tuja, te den tut pikodejbe hem praktikano pomoč. Tuke so dindža pe disave buča bašo seksi ja pale te kerea tuke šteta sekseja - šaj te obratine tut ko KST. Tu šaj te ove anonimno.
   kst@malmo.se

   NMT - Nacionalno metodikano pikodejbe premal i prostitucija hem manušengoro biknibe 020-390 000

   O NMTšaj pomožinela tut te arakhe šukar manuše bašo pomoč hem pikodejbe.
   www.nmtsverige.se

   Plattformen Civila Sverige mot människohandel

   Jek organizacija so šaj te pomožinel tuke so sian ki phari situacija. Kontaktirin olen ki e-pošta:
   info@manniskohandel.se

   Frälsningsarmén - Khangirakiri armija 08-562 282 00

   Odova i jek khangiri so isi ola baro socijalikano butikeribe. Dža ki Frälsningsarmén ki odoja diz kori so sian, ja pale telefonirin a šaj hem te bičhale e-pošta kaj te šaj te pomožinen tut.
   manniskohandel@fralsningsarmen.se