Startade som ett upprop

#intedinhora är ett nätverk för och av personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering. Med kommersiell sexuell exploatering syftar vi på sexuella handlingar i utbyte mot någon form av ersättning. Sexuella handlingar kan vara att visa sig i en webbkamera, bli filmad i en sexuell situation eller ha sex eller göra sexuella handlingar med någon. Ersättningen kan vara allt ifrån pengar, till droger, eller någonstans att bo.

Pengar i en plånbok

Vi startade som ett upprop i samband med # metoo -rörelsens framväxt i Sverige. På bara ett par veckor satte vi ihop en kravlista, skrev en artikel och samlade vittnesmål, När vi gick ut med vårt upprop i media var vi 141 personer som berättade om våra erfarenheter av prostitution och ställde oss bakom fyra krav på politiska åtgärder:

Kompetenshöjande insatser inom vården, socialtjänsten, rättsväsendet och skolan.
Ett stärkt rättsskydd för personer i prostitution, bland annat i form av en skärpt straffskala för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av barn.
Förebyggande insatser såsom höjd norm för existensminimum och tidigare möjligheter till skuldsanering.
Spetsverksamheter med möjlighet till praktisk hjälp, medicinsk vård och psykiatrisk behandling.

Vad hände sen?

Sedan vi släppte vårt upprop har det hänt mycket. #intedinhora har gått från att vara ett #metoo-upprop till att bli ett stöttande nätverk och en förening för personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering. Med våra egna erfarenheter som utgångspunkt organiserar vi oss tillsammans för att kräva våra rättigheter. Vår vision är ett samhälle där ingen behöver utsättas för kommersiell sexuell exploatering. Vi tror att våra krav tar oss en bit på väg mot den visionen.

Opinion och information

Vi jobbar informerande och opinionsbildande för att få igenom våra krav och nå vår vision. Vi träffar yrkesverksamma som möter personer i prostitution i sitt arbete, erbjuder föreläsningar, möter politiker, medverkar på manifestationer, sitter i paneler och syns och hörs i den mediala debatten.

I våra sociala medier har vi lyckats skapa ett enormt engagemang både bland personer i prostitution och allmänheten. Hashtaggen #intedinhora används för personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering och har omnämnts flera tusentals gånger. Sedan #intedinhora startade har det skapats många konton som ur enskilda individers perspektiv beskriver hur prostitutionens verklighet kan se ut. Tystnaden har börjat rämna.

Nätverket #intedinhora

En stor del av vårt arbete är att jobba utåt mot allmänheten, yrkesverksamma och politiker, men vi har också ett nätverk för personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering. Inom nätverket har vi en Facebook-grupp och anordnar medlemsträffar i olika delar av Sverige.

Många med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering känner sig väldigt ensamma. Det kan kännas svårt att prata om sina erfarenheter med utomstående, men lika svårt att hålla det hemligt.

Inom nätverket får man chansen att träffa andra som varit med om samma sak, och kan kanske äntligen släppa på spärrarna. Vi pratar om våra erfarenheter, men vi diskuterar också politiska frågor, vägar framåt för #intedinhora och vi skrattar ihop.

Föreningen #intedinhora

December 2018 blev nätverket en ideell förening och det hölls ett årsmöte online för alla våra medlemmar där vi gemensamt fattade beslut om styrelse och styrdokument. Att vara en ideell förening underlättar och effektiviserar vårt arbete. Alla våra medlemmar får själva välja om de vill vara aktiva i föreningen, vad de vill arbeta med och hur mycket de vill göra. Vi tar vara på alla de röster och all den kraft och det engagemang som finns hos oss.