Inte Din Hora är en förening för dig med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering.


Är du över 18 år och kvinna, ickebinär eller transperson samt har erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering så är du välkommen till oss.

Du kommer även behöva godkänna våra stadgar samt vår personuppgiftspolicy. OBS! Läs igenom dem nu genom att klicka på orden.

Nästa steg är att skicka iväg en medlemsförfrågan till vår mail. Kopiera denna mall nedan och svara på frågorna i ett mail till: info@intedinhora.se

  • Namn
  • Födelseår
  • Könsidentitet
  • Har du erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering? (Svara ja eller nej)
  • Har du läst och godkänt våra stadgar samt vår personuppgiftspolicy? (Svara ja eller nej)