Boka en föreläsning, workshop eller panelsamtal med #intedinhora!

Vi kommer gärna och pratar med er för att dela med oss av våra kunskaper om prostitutionens verklighet. Ni kan boka oss för en föreläsning, ett panelsamtal, en workshop eller en lektion med era elever. I våra framträdanden utgår vi från våra medlemmars erfarenheter och från den forskning som finns på området. Vi är vana vid att prata inför för olika sorters målgrupper: skolelever, socialtjänst, polis, vården, universitetsstudenter, kvinnojourer, fritidsgårdar och allmänheten. Vi anpassar varje framträdande efter målgruppen och efter eventuella önskemål från er sida.

Pris

Vi tar normalt sett ett arvode på 6000 kronor före skatt och ersättning för eventuella resekostnader och logi. I nuläget har föreningen inget bankkonto och arvodet måste därför betalas ut som lön till föreläsarna. Har ni inte möjlighet att betala arvodet är ni välkomna att skicka in en förfrågan ändå, så tittar vi på om vi kan komma och föreläsa för er i alla fall. Av de bokare som inte har möjlighet att betala arvodet prioriterar vi skolor och mindre föreningar som möter vår målgrupp i sin verksamhet.

Desto mer information, desto bättre

Skicka iväg en föreläsningsförfrågan och vår föreläsningsansvarig kommer då att skicka ut er förfrågan till våra föreläsare. Nästan alla föreläser vid sidan om jobb och studier, så det är inte säkert att vi har möjlighet att komma och föreläsa. Desto mer information vi får från er, desto lättare är det för oss att se om vi kan komma. Ange gärna konkreta förslag på tid och datum. 

Ni bör alltså få med i mailet:

  • Namn och kontaktuppgifter till uppdragsgivare
  • Förslag på datum
  • Önskan kring föreläsningens innehåll
  • Pris (Om det finns möjlighet att betala lön, resekostnader och logi)
  • Övrigt

SKICKA MAIL TILL INFO@INTEDINHORA.SE