Jag heter Ida och har suttit i admingruppen sedan mars 2018. Jag är engagerad i de politiska frågorna kring prostitution, och skriver debatterande texter för #intedinhora. Det är en organisation som kommit att ligga mig mycket nära hjärtat sedan den grundades.

Jag är snart färdigbakad socionom från Göteborgs Universitet. I framtiden vill jag jobba med verksamheter som på något sätt rör kvinnor med prostitutionserfarenheter. Mitt största intresse är matlagning, men jag spelar också gärna dragspel.