Jag är runt 32 år gammal och bor i Göteborg. Jag älskar god mat, hudvård, kampsport, kläder och inredning. Jag är roligare än min presentationstext om du som jag också är ganska sarkastisk.

Jag blev involverad i #intedinhora strax efter initiativet till uppropet togs och har varit admin sedan november 2017. Jag har flera års arbetslivserfarenhet inom socialt arbete med fokus på kvinnor i missbruk, samsjuklighet och våld i nära relationer. Jag har kompetens i MI, lågaffektivt bemötande och återfallsprevention.

Det mest betydande som skett

Utifrån mina egna erfarenheter av att ha blivit såld och sålt sex under en stor del av mitt anser jag att vår organisering är det mest betydande som skett i den svenska offentliga diskussionen kring kommersiell sexuell exploatering. Vi har fyllt ett tomrum som tidigare fyllts av lobbyister och välgörare. Vi har skapat en strukturell analys på ett plan som tidigare inte fanns. Vi har synliggjort behov som annars lagts på individuell problematik eller liberala termer utan analys.

Vi fyller även ett behov på en social nivå där alla de hundratals som kontaktat oss getts utrymme att bryta sin tystnad och lägga skulden där den hör hemma; på våra förövare och på myndigheter som fallerat. Vi skapar sociala sammanhang där man inte känner att man behöver bära hemligheter eller förklara saker vi alla känner till. Rådfråga, ge värdefulla tips, dela gemensamma erfarenheter och väldigt mycket skratt. Det ger möjligheter att bryta isolation och att hitta en plats utan social stigmatisering.

Vill påverka strukturella förändringar

Utöver mitt jobb och min familj lägger jag min tid på #intedinhora. Min vision är att vi ska kunna yrkesarbeta med detta på heltid i någon form. Som person har jag mycket energi, är lösningsfokuserad och har en stor flexibel förmåga i anpassning och bemötande. Mitt främsta politiska engagemang handlar om att påverka strukturella förändringar och att kommersiell sexuell exploatering måste förstås ur en klassanalys för att de strukturella förändringarna ska kunna ske.

På ett personligt plan brinner jag starkt för att bedriva verksamhet för de som idag ofta ställs utanför välfärdens skyddsnät. Rättigheter, stöd, vård, skydd och säkerhet ska aldrig villkoras med drogfrihet eller krav på att sluta eller vilja sluta ha sex mot ersättning. Det är här de enligt mig största behoven finns och bör tillgodoses med anpassade reformer för att skademinska och rädda liv.